Jesteś tutaj:   

Aktualności

"Zrozumieć i Pomóc"

Dodano: 2020-02-21 14:56:30
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" opracował informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów.
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku – Punkt Interwencji Kryzysowej

Dodano: 2020-02-14 15:15:31
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie informuje że, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej organizuje grupy wsparcia i spotkania warsztatowo-szkoleniowe dla mieszkańców powiatu tureckiego.
 
 

Wydawanie Żywności (Luty 2020)

Dodano: 2020-02-07 11:24:05
 
Wydawanie żywności w ramach POPŻ 2014-2020 (Podprogram 2019) odbędzie się w dniach: 26-28.02.2020 r (środa, czwartek, piątek) w godz. od 8.00 -14.00 w GOPS w Przykonie
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Dodano: 2020-02-07 11:25:39
 
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:
 
 

Trwałość projektu

Dodano: 2020-02-13 08:39:56
 
- informacja o trwałości projektu pn: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
 
 

Program Współpracy Bankiem Żywności w 2018 – efekty

Dodano: 2019-07-31 09:45:09
 
 
 

SWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Dodano: 2019-07-18 12:07:39
 
Informujemy, że wnioski można składać: od 1 lipca 2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS; od 1 sierpnia 2019r. droga tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej >>> ...
 
 

DOBRY START 300+

Dodano: 2019-07-18 12:03:46
 
Świadczenie Dobry Start 300+ przysługuje w wysokości 300,00 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 r.ż., w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 r.ż. >>>>
 
 

Świadczenie Wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym 2019/2021

Dodano: 2019-07-18 11:55:08
 
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. >>>...