Jesteś tutaj:   

„POMOC ŻYWNOŚCIOWA”

 

 

 

podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy z Podprogramu 2020  

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, t.j.

- 1.542,20 zł wprzypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

UWAGA !

Można jeszcze składać wnioski o pomoc żywnościową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie od poniedziałku do piątku w godzinach o 7.30. do 15.30

 

Do pobrania:

1) Wzór wniosku - *.doc