Jesteś tutaj:   

DOBRY START 300+

 

DOBRY START 300+

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW

 

         Świadczenie Dobry Start 300+ przysługuje w wysokości 300,00 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 r.ż., w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 r.ż.

           

Wnioski można składać:

  1.  od 1 lipca 2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej i empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl ),
  2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

      

Wnioski należy składać do 30 listopada 2019r. Złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 

UWAGA!

Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek.


Druki wniosków w programie "Dobry Start"

będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie

od dnia 01 sierpnia 2019r.

będzie je można również samodzielnie wydrukować

pobierając je w wersji elektronicznej ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start