Jesteś tutaj:   
  • »
  • »
  • Pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

Pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

Informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

- platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- portalu Emp@tia

- bankowości elektronicznej.

 

ZUS wypłaci świadczenie wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

 

W siedzibie Urzędu Gminy w Przykonie  utworzony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie:

- założenia profilu PUE (który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną),

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożenia wniosku 300+,

- pomocy w wypełnieniu i wysłaniu wniosku 300+.

 

Porady udzielane będą przez pracownika ZUS

2 września 2021r. od 8.00 do 12.00 w  Urządzie Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

Osoby chcące wykorzystać obecność pracownika ZUS i wysłać w jego asyście wniosek drogą elektroniczną prosimy o przygotowanie:

- dowodu osobistego,

- nr rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie,

- adresu e-mail,

- numeru telefonu,

- danych dzieci (w tym PESEL),

- adresów szkół do których będą uczęszczać dzieci,

- oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli takie posiada).