Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie informuje o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy będzie można składać:

  • od dnia 1 lipca 2020r. - drogą elektroniczną,
  • od dnia 1 sierpnia 2020r. - w formie tradycyjnej (papierowej).

 

W przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31.05.2021r. i w związku z tym w 2020r. nie trzeba składać nowych wniosków (wyjątek: jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna, jak np. urodzenie dziecka).

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

 

Portal Emp@tia, w odróżnieniu do bankowości elektronicznej, umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m.in. o świadczenia wychowawcze (500+), „Dobry start”, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.