Jesteś tutaj:   
 • »
 • »
 • INFORMACJA ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2021/2022

INFORMACJA ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie przypomina, że wnioski można składać:
1.    od 1 lipca 2021r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;
2.    od 1 sierpnia 2021r. droga tradycyjną (w formie papierowej).

Do wniosku o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. nakaz płatniczy za 2020 rok – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
 2. świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia (za lata 2020/2021);
 3. umowę o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia;
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku działalności gospodarczej (ryczał ewidencjonowany/karta podatkowa);
 5. orzeczenie o niepełnosprawności;
 6. odpis wyroku zasądzającego alimenty;
 7. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;
 8. zaświadczenie od właściwego komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2020r.;
 9. zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji;
 10. akt zgonu w przypadku, gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje;
 11. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.

UWAGA!

Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek.

Druki wniosków będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie od dnia 01 sierpnia 2021r. będzie je można również samodzielnie wydrukować pobierając je w wersji elektronicznej ze stron Ministerstwa.