Jesteś tutaj:   
 • »
 • »
 • SWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

SWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020


SWIADCZENIA RODZINNE,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

2019/2020

 

 

Informujemy, że wnioski można składać:

 1. od 1 lipca 2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;
 2. od 1 sierpnia 2019r. droga tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Do wniosku o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. nakaz płatniczy za 2018 rok – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
 2. świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia;
 3. umowę o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia;
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku działalności gospodarczej (ryczał ewidencjonowany/karta podatkowa)
 5. orzeczenie o niepełnosprawności;
 6. odpis wyroku zasądzającego alimenty;
 7. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;
 8. zaświadczenie od właściwego komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018r.;
 9. zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji;
 10. akt zgonu w przypadku, gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje.

 

Od okresu zasiłkowego 2019/2020 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

UWAGA!

Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek.

 

Druki wniosków

będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie

od dnia 01 sierpnia 2019r.