Jesteś tutaj:   
  • »
  • »
  • Świadczenie Wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym 2019/2021

Świadczenie Wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym 2019/2021

Świadczenie Wychowawcze

w nowym okresie zasiłkowym 2019/2021

 

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

           

Wnioski można składać:

  1.  od 1 lipca 2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej i empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;
  2. od 1 sierpnia 2019r. droga tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej ,

 

Tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego nie zostało przyznane decyzją na okres zasiłkowy 2018/2019.

 

Zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego:

  1. świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r. przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie;
  2. w przypadku urodzenia się dziecka – złożenie wniosku w okresie 3 m-cy od dnia urodzenia dziecka gwarantuje wypłatę  świadczenia wychowawczego odpowiednio od dnia narodzin dziecka;
  3. w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane – aby zachować ciągłość świadczenia, rodzic który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 m-cy od dnia śmierci drugiego rodzica;
  4. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje pomimo nie ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica alimentów.

Osoby, które złożą wnioski wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2019r. będą miały wypłacone świadczenie wychowawcze do 31 października 2019r., natomiast osoby, które złożą wnioski od 01 września do 30 września 2019r. świadczenia wychowawczego będą miały wypłacone do 30 listopada 2019r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

 

UWAGA!

Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek.

 

Druki wniosków w programie "Świadczenie wychowawcze"

będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie

od dnia 01 sierpnia 2019 r.

będzie je można również samodzielnie wydrukować

pobierając je w wersji elektronicznej ze strony

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019