Struktura organizacyjna i stanowiskowa

 
Kierownik GOPS : Anna Robaszek (tel. 279 10 34)
 
Starszy pracownik socjalny:  Karolina Witczak (tel. 279 10 40)
 
Starszy pracownik socjalny: Ewa Jaros (tel. 279 10 40)
 
Referent: Mirosława Dygas  (tel. 279 10 40)
 
 
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Wioletta Wojtczak (tel. 279 10 41)
 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Monika Piwowar (tel. 279 10 41)

Asystent rodziny: Anna Feliniak (tel. 279 10 41)
 
 
 
Księgowa : Ewa Kąciak (tel. 279 10 49)