Struktura organizacyjna i stanowiskowa

Struktura organizacyjna i stanowiska

Kierownik GOPS: Elżbieta Rogowska  (tel. 279 10 34)

Specjalista pracy socjalny:  Edyta Machowska (tel. 279 10 40)
 
Pracownik socjalny: Ewa Jaros (tel. 279 10 40)
 
Inspektor ds. świadczeń rozinnych: Wioletta Wojtczak (tel. 279 10 41)
 
Inspektor ds. świadzceń rodzinnych: Monika Bednarek (tel. 279 10 41)
 
Księgowa : Ewa Kąciak (tel. 279 10 49)