Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.

 

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.

 

 

W ramach w/w Programu od maja do grudnia 2021 roku finansowane są paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych z gminy Przykona, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.