Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.

 

 

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.

Opracowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu RM z dnia 07.05.2021r.