Jesteś tutaj:   

Czyste powietrze

 

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie uprzejmie informuje mieszkańców gminy Przykona, iż po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.Żądania wydania zaświadczenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie, ul. Szkolna 3, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 63 279 10 49 lub gops@przykona.pl.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS.

 

Do pobrania:

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia  - *.PDF