Świadczenia rodzinne


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (teks jednolity) -pobierz *.PDF

 

 

Do pobrania:

1) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (obowiązuje na okres zasiłkowy 2021/2022)

2) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021r.

3) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

4) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

5) Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

6) Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

  Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (obowiązuje na okres zasiłkowy 2021/2022)

7) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

8) Zaświadczenie o zarobkach

9) Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

10) Oświadzcenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niz dochody podlegające opodatkowaiu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Oświadzcenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niz dochody podlegające opodatkowaiu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje na okres zasiłkowy 2021/2022)

11 ) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( 1000,00 zł ) - Uchwała Rady Gminy Przykona  (świadczenie przysługuje do ukończenia 6 miesiąca życia dziecka) 

12) Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"